A A A K K K

Інформація Управління забезпечення реалізації повноважень у Закарпатській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, яких буде залучено до проведення незалежної оцінки майна

Назва об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного будівництва – житловий будинок Воловецької райради, що повернутий за рішенням суду в державну власність.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: 89100,Закарпатська обл., Мукачівський р-н, смт Воловець, вул. Героїв  України (Пушкіна), буд. 9.

Балансоутримувач: відсутній 

Мета проведення незалежної оцінки: відображення вартості об’єкту у бухгалтерському обліку.

Відповідальна особа: Полюхіна Лариса Михайлівна (0312) 61-38-83. Електронна адреса:  zakarpattia@spfu.gov.ua.

Замовник та платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській,  Закарпатській та Волинській областях.

Кількість  об'єктів  необоротних  активів  згідно  з  аналітичним  обліком  -1 об'єкт незавершеного будівництва.

Балансова залишкова вартість основних засобів – справедлива вартість станом на 31.03.2019 року – 263 922,00 грн

Розмір земельної ділянки (ділянок), усього:  0,12га .

Місце розташування земельної ділянки (ділянок): Закарпатська обл., Мукачівський р-н, смт Воловець, вул. Героїв  України (Пушкіна), буд. 9.

Наявність об'єктів, що містять державну таємницю: ні.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2024 р.

Подібними до об’єкта оцінки є: об’єкти незавершеного будівництва.

Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 7 000 грн.

Строк виконання робіт з оцінки  не має перевищувати 10 календарних днів.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватись відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015р. №2075 (у редакції наказу Фонду державного майна від 11.02.2020 № 227), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.03.2020 р. №225/34508 зі змінами (далі Положення).

До участі в конкурсі  допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму  «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них», а також відповідають вимогам до учасників конкурсу, передбачених пунктом 12 розділу ІІ Положення.

Вимоги до претендентів для участі у конкурсі  (учасників конкурсу)  викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ та додатках до нього.

Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна(згідно з інформацією про подібні до об’єкта оцінки об’єкти, ознаки подібності якого наведено в додатку 2 до Положення), інформація про претендента подаються за встановленою в додатках 2 – 5 до Положення формою.

Конкурсна документація претендента складається з:

- конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій зазначено також строк виконання робіт (у календарних днях), якщо його не було визначено в інформації про оголошення конкурсу. Пропозиція щодо ціни надання послуг з оцінки подається з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом;

- документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки) підтвердних документів.

Конкурсна документація претендента подається в запечатаному конверті з описом документів, що містяться у конверті, і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях). На конверті слід зазначити: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи - підприємця, який подає конкурсну документацію.

Враховуючи Показники вартості послуг з оцінки, що склалися в ринкових умовах у 2022 році та у І півріччі 2023 рокудо інформації, наданої до Фонду державного майна України саморегулівними організаціями оцінювачів(для формування органами приватизації  показників очікуваної найбільшої ціни надання послуг з оцінки об’єкта оцінки), під час обрання переможця конкурсною комісією буде розглядатися рекомендована ціна надання послуг з оцінки об’єктів оцінки для  об’єктів незавершеного будівництва.

Конкурс відбудеться 07.06.2024р. об 1100 год. в Управлінні забезпечення реалізації повноважень у Закарпатській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях за адресою: м. Ужгород, вул. Гойди, 8, каб. 122. Місцезнаходження комісії та робочої групи: 88000, м. Ужгород, вул. Гойди, 8, телефон для довідок (0312) 61-38-83.

Конкурсна документація претендента подається до сектору документального забезпечення та адміністративно-господарської роботи Управління забезпечення реалізації повноважень у Закарпатській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Гойди, 8 (каб. 113). Останній день подачі заяв - 03.06.2024 до 17.00. Телефон для довідок: (0312) 61-38-83.