A A A K K K

Про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності

1. Найменування об‘єкта оцінки: єдиний майновий комплекс Мигіївської гідроелектростанції.

Місцезнаходження об'єкта оцінки: Миколаївська обл., Первомайський р-н, с. Мигія, вул. Колгоспна, 42; тел.: (0512) 539489 тел./факс: (0512) 539246.

Основні види продукції (послуг), що виробляються:виробництво електроенергії, обслуговування гідротехнічних споруд.

Мета проведення незалежної оцінки:приватизація єдиного майнового комплексу за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів), шт.:до 5,0 тис., зокрема:

будівля площею 847,9 кв. м – 1;

споруди – 3;

устаткування – 26.

Балансова залишкова вартість станом на 31.07.2015, тис. грн: 2524,400

Наявність об'єктів, що містять державну таємницю- немає.

Дата оцінки: 30.11.2015.

2. Найменування об‘єкта оцінки: єдиний майновий комплекс Костянтинівської гідроелектростанції.

Місцезнаходження об'єкта оцінки: Миколаївська обл., Доманівський р-н, с. Богданівка, вул. Набережна, 11; тел.: (0512) 539489 тел./факс: (0512) 539246.

Основні види продукції (послуг), що виробляються:виробництво електроенергії, технічний нагляд за гідротехнічними спорудами, гідроагрегатами та електрообладнанням гідроелектростанції.

Мета проведення незалежної оцінки:приватизація єдиного майнового комплексу за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів), шт.:до 5,0 тис., зокрема:

будівлі –2;

гідротехнічні споруди – 7;

обладнання та устаткування –8.

Балансова залишкова вартість станом на 31.07.2015, тис. грн: 5865,711

Наявність об'єктів, що містять державну таємницю- немає.

Дата оцінки: 30.11.2015.

3. Найменування об‘єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 1,5 кв. м, розташоване на першому поверсі будівлі за адресою: м. Київ, пров. Музейний, 12, що обліковується на балансі Управління адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України.

Місцезнаходження об'єкта оцінки: 01008, м. Київ, пров. Музейний, 12; тел.: (044) 256-61-81, тел./факс: (044) 256-70-36.

Мета проведення незалежної оцінки:передача в оренду.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком, шт.:

1 приміщення.

Балансова залишкова вартість станом на 30.11.2015, тис. грн: 10,945

Наявність об'єктів, що містять державну таємницю- немає.

Дата оцінки: 30.11.2015.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України 29.08.2011 № 1270 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.09.2011 за № 1096/19834. Конкурсною комісією не розглядаються пропозиції щодо вартості виконання робіт з оцінки, що дорівнюють або перевищують 100 тис. грн.

Вимогами до претендентів для участі у конкурсі є наявність: відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно оцінки об’єкта, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів та свідоцтвами включення інформації про оцінювача до Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, виданими згідно з Порядком ведення Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом Фонду державного майна України від 10.06.2013 № 796, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13.06.2013 за № 937/23469; досвіду суб’єкта оціночної діяльності у проведенні оцінки майна, зокрема подібного майна; переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звітів про оцінку майна, та їх особистого досвіду у проведенні оцінки подібного майна; письмової згоди оцінювачів, яких додатково буде залучено суб’єктом оціночної діяльності, до виконання робіт з оцінки майна; у разі проведення підприємством діяльності, пов’язаної з державною таємницею, – спеціального дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, виданого суб’єкту оціночної діяльності (допусків оцінювачів, які перебувають у трудових відносинах із суб’єктом оціночної діяльності або залучаються ним за цивільно-правовими договорами), або дозволу, виданого іншому суб’єкту оціночної діяльності, якого за відповідною угодою буде залучено до виконання робіт, пов’язаних з державною таємницею.

До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено здійснення практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.

Учасникам конкурсу необхідно подати до Фонду державного майна України конкурсну документацію, яка складається з конкурсної пропозиції та підтвердних документів. До підтвердних документів належать:

заява про участь у конкурсі (за встановленою формою); копія установчого документа претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі, та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами (у тому числі тих, що працюють за сумісництвом); копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна України; інформація про претендента (документ, який містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо).

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт у календарних днях.

Конкурсна документація приймається з дня публікації оголошення в  додатку до «Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію» – газеті «Відомості приватизації».

Конкурсну документацію слід подавати до Фонду державного майна України шляхом  поштового відправлення або безпосередньо до поштової скриньки для кореспонденції у фойє Фонду (вул. Кутузова, 18/9) до 18.00  10.12.2015.

Конкурсна документація подаєтьсящодо кожного об’єкта окремов запечатаному конвертіз описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті необхідно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта, на який подано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта господарювання, який подає заяву.

Телефон для довідок 200-36-36.

Конкурс відбудеться у Фонді державного майна України   16.12.2015 о 15.00.