A A A K K K

Про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності

 ​Найменування об‘єкта оцінки: майно, що було виявлено в надлишку під час проведення інвентаризації в Державній фіскальній службі України.

Місцезнаходження об'єкта оцінки: площа Львівська, 6, 8, м. Київ, 04655; тел./факс (044) 521 39 86, (044) 247 81 64, (044) 247 36 06.

Мета проведення незалежної оцінки:оприбуткування майна, виявленого в надлишку під час проведення інвентаризації в Державній фіскальній службі України.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком, шт.: 328 (зокрема, комп’ютери, меблі, картини, холодильники, тощо).

Балансова залишкова вартість: відсутня

Наявність об'єктів, що містять державну таємницю- немає.

Дата оцінки: 31.10.2015.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України 29.08.2011 № 1270 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.09.2011 за № 1096/19834. Конкурсною комісією не розглядаються пропозиції щодо вартості виконання робіт з оцінки, що дорівнюють або перевищують 100 тис. грн.

Вимогами до претендентів для участі у конкурсі є наявність: відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно оцінки об’єкта, зокрема, спеціалізації 1.6 «Оцінка рухомих речей, що становлять культурну цінність», що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів та свідоцтвами включення інформації про оцінювача до Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, виданими згідно з Порядком ведення Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом Фонду державного майна України від 10.06.2013 № 796, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13.06.2013 за № 937/23469; досвіду суб’єкта оціночної діяльності у проведенні оцінки майна, зокрема подібного майна; переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звітів про оцінку майна, та їх особистого досвіду у проведенні оцінки подібного майна; письмової згоди оцінювачів, яких додатково буде залучено суб’єктом оціночної діяльності, до виконання робіт з оцінки майна; у разі проведення підприємством діяльності, пов’язаної з державною таємницею, – спеціального дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, виданого суб’єкту оціночної діяльності (допусків оцінювачів, які перебувають у трудових відносинах із суб’єктом оціночної діяльності або залучаються ним за цивільно-правовими договорами), або дозволу, виданого іншому суб’єкту оціночної діяльності, якого за відповідною угодою буде залучено до виконання робіт, пов’язаних з державною таємницею.

До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено здійснення практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.

Учасникам конкурсу необхідно подати до Фонду державного майна України конкурсну документацію, яка складається з конкурсної пропозиції та підтвердних документів. До підтвердних документів належать:

заява про участь у конкурсі (за встановленою формою); копія установчого документа претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі, та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами (у тому числі тих, що працюють за сумісництвом); копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна України; інформація про претендента (документ, який містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо).

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт у календарних днях.

Конкурсну документацію слід подавати до Фонду державного майна України (вул. Кутузова, 18/9) до 18.00  03.11.2015.

Конкурсна документація приймається з дня публікації оголошення в  додатку до «Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію» – газеті «Відомості приватизації»

Конкурсна документація подається в запечатаному конвертіз описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті необхідно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта, на який подано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта господарювання, який подає заяву.

Телефон для довідок 200-36-36.

 

Конкурс відбудеться у Фонді державного майна України   09.11.2015 о 15.00.