A A A K K K

Інформація ФДМУ про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності

Найменування об‘єкта оцінки: державний пакет акцій приватного акціонерного товариства (ПрАТ) «М-Сервсіс» у кількості 14 854 332 штук, що становить 20,391 % статутного капіталу товариства.

Назва підприємства: ПрАТ «М-Сервіс».

Місцезнаходження об'єкта оцінки: бульвар Лесі Українки, 26, м. Київ, 01133; тел.: (044) 285 55 47.

Основні види продукції (послуг), що виробляються:надання в оренду та експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Мета проведення незалежної оцінки:приватизація шляхом продажу пакета акцій за грошові кошти.

Розмір статутного капіталу, тис. грн: 72 849,1.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком, шт.:

основних засобів – 294;

довгострокових фінансових інвестицій – 2;

нематеріальних активів – 1.

Балансова залишкова вартість станом на 01.07.2015, тис. грн:

основних засобів – 7 699,2;

довгострокових фінансових інвестицій – 8,788,3;

Наявність об'єктів, що містять державну таємницю - немає.

Дата оцінки: 30.09.2015.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України 29.08.2011 № 1270 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.09.2011 за № 1096/19834. Конкурсною комісією не розглядаються пропозиції щодо вартості виконання робіт з оцінки, що дорівнюють або перевищують 100 тис. грн.

Вимогами до претендентів для участі у конкурсі є наявність: відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно оцінки об’єкта, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів та свідоцтвами включення інформації про оцінювача до Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, виданими згідно з Порядком ведення Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом Фонду державного майна України від 10.06.2013 № 796, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13.06.2013 за № 937/23469; досвіду суб’єкта оціночної діяльності у проведенні оцінки майна, зокрема подібного майна; переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звітів про оцінку майна, та їх особистого досвіду у проведенні оцінки подібного майна; письмової згоди оцінювачів, яких додатково буде залучено суб’єктом оціночної діяльності, до виконання робіт з оцінки майна; у разі проведення підприємством діяльності, пов’язаної з державною таємницею, – спеціального дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, виданого суб’єкту оціночної діяльності (допусків оцінювачів, які перебувають у трудових відносинах із суб’єктом оціночної діяльності або залучаються ним за цивільно-правовими договорами), або дозволу, виданого іншому суб’єкту оціночної діяльності, якого за відповідною угодою буде залучено до виконання робіт, пов’язаних з державною таємницею.

До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено здійснення практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.

Учасникам конкурсу необхідно подати до Фонду державного майна України конкурсну документацію, яка складається з конкурсної пропозиції та підтвердних документів. До підтвердних документів належать:

заява про участь у конкурсі (за встановленою формою); копія установчого документа претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі, та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами (у тому числі тих, що працюють за сумісництвом); копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна України; інформація про претендента (документ, який містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо).

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт у календарних днях.

Конкурсну документацію слід подавати до загального відділу Фонду державного майна України (вул. Кутузова, 18/9, кімн. 514) до 18.00 29.09.2015.

Конкурсна документація подається в запечатаному конвертіз описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті необхідно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта, на який подано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта господарювання, який подає заяву. Перепустки до загального відділу Фонду державного майна України видаються за адресою: вул. Кутузова, 18/7, кімн. 410/4.

Телефон для довідок 200-36-36.
 

Конкурс відбудеться у Фонді державного майна України 05.10.2015 о 15.00.