A A A K K K

До уваги суб’єктів оціночної діяльності

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.03.2015                                    Київ                                         № 402

 

     

 

Про внесення змін до наказу
Фонду державного майна України
від 14 березня 2002 року № 479

Відповідно до Закону України від 29 травня 2014 року № 1284-VII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо питань оціночної діяльності", статті 5 Закону України "Про Фонд державного майна України", пунктів 3 – 5 постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2014 року № 358 "Деякі питання  реалізації положень Податкового кодексу України щодо оцінки майна"

НАКАЗУЮ:

1. У заголовку та пункті 1 наказу Фонду державного майна України від 14 березня 2002 року № 479 "Про затвердження Положення про порядок видачі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 березня 2002 року за № 312/6600 (із змінами), слова "про порядок видачі" замінити словами "про видачу".

2. Унести зміни до Положення про порядок видачі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 14 березня 2002 року № 479, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 березня 2002 року за № 312/6600 (із змінами), виклавши його в новій редакції, що додається.

3. Управлінню оцінки майна та професійної оціночної діяльності забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду державного майна України відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

 

В. о. Голови Фонду                                                                               Д. Парфененко