A A A K K K

До уваги суб’єктів оціночної діяльності

Відповідно до статті 19 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» та  Положення про видачу сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 14.03.2002 № 479, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.03.2002 за № 312/6600 (із змінами, внесеними наказом Фонду від 24.03.2015 № 402) (далі – Положення), суб’єкти оціночної діяльності – суб’єкти господарювання зобов’язані в тижневий строк письмово інформувати Фонд державного майна України про зміни у штатному складі оцінювачів суб’єкта з часу дії сертифіката, його юридичному статусі, іншу суттєву інформацію, відповідно до якої приймається рішення про видачу або анулювання сертифіката відповідно до цього Закону.

На підставі вищезазначеного у разі необхідності інформування Фонду державного майна України щодо відповідних змін, разом із супровідним листом суб’єктам оціночної діяльності слід також подавати Довідку про оцінювачів, які працюють у штатному складі суб’єкта господарювання за формою, встановленою у додатку 3 Положення».

 

 

Начальник відділу                                                            І. Водолаженко