A A A K K K

Інформація про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності

1. Найменування об‘єкта оцінки: об’єкт оренди – державне нерухоме майно     (а саме: частина адміністративного приміщення на третьому поверсі площею 722,5 кв. м (рік забудови - 1954); частина цокольного приміщення площею 244,2 кв. м (рік забудови - 1954); частина лабораторного корпусу на шостому поверсі площею 254,6 кв. м (рік забудови - 1974) та на сьомому поверсі площею 253,3 кв. м (рік забудови - 1974); частина гаражу площею 342,1 кв. м (рік забудови -1954), розташований за адресою: м. Київ, вул. Кіквідзе, 8/9, що обліковується на балансі казенного підприємства «Кіровгеологія».

Місцезнаходження об'єкта оцінки: вул. Кіквідзе, 8/9, м. Київ;  

тел./факс: (044) 200-61-67.

Мета проведення незалежної оцінки:з метою укладення договору оренди.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком, шт.:   5 приміщень.

Балансова залишкова вартість станом на 30.11.2015, тис. грн:

-         частини адміністративного приміщення на третьому поверсі площею 722,5 кв. м – 22,4;

-         частини цокольного приміщення площею 244,2 кв. м – 7,57;

-         частини лабораторного корпусу на шостому поверсі площею 254,6 кв. м – 26,83;

-         частини лабораторного корпусу на сьомому поверсі площею 253,3 кв. м – 26,69;

-         частини гаражу площею 342,1 кв. м – 0,7.

Наявність об'єктів, що містять державну таємницю- немає.

Дата оцінки: 30.11.2015.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України 29.08.2011 № 1270 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.09.2011 за № 1096/19834. Конкурсною комісією не розглядаються пропозиції щодо вартості виконання робіт з оцінки, що дорівнюють або перевищують 100 тис. грн.

Вимогами до претендентів для участі у конкурсі є наявність: відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно оцінки об’єкта, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів та свідоцтвами включення інформації про оцінювача до Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, виданими згідно з Порядком ведення Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом Фонду державного майна України від 10.06.2013 № 796, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13.06.2013 за № 937/23469; досвіду суб’єкта оціночної діяльності у проведенні оцінки майна, зокрема подібного майна; переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звітів про оцінку майна, та їх особистого досвіду у проведенні оцінки подібного майна; письмової згоди оцінювачів, яких додатково буде залучено суб’єктом оціночної діяльності, до виконання робіт з оцінки майна; у разі проведення підприємством діяльності, пов’язаної з державною таємницею, – спеціального дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, виданого суб’єкту оціночної діяльності (допусків оцінювачів, які перебувають у трудових відносинах із суб’єктом оціночної діяльності або залучаються ним за цивільно-правовими договорами), або дозволу, виданого іншому суб’єкту оціночної діяльності, якого за відповідною угодою буде залучено до виконання робіт, пов’язаних з державною таємницею.

До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено здійснення практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.

Учасникам конкурсу необхідно подати до Фонду державного майна України конкурсну документацію, яка складається з конкурсної пропозиції та підтвердних документів. До підтвердних документів належать:

заява про участь у конкурсі (за встановленою формою); копія установчого документа претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі, та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами (у тому числі тих, що працюють за сумісництвом); копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна України; інформація про претендента (документ, який містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо).

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт у календарних днях.

Конкурсна документація приймається з дня публікації оголошення в  додатку до «Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію» – газеті «Відомості приватизації».

Конкурсну документацію слід подавати до Фонду державного майна України шляхом  поштового відправлення або безпосередньо до поштової скриньки для кореспонденції у фойє Фонду (вул. Кутузова, 18/9) до 15.00  31.12.2015.

Конкурсна документація подається в запечатаному конвертіз описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті необхідно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта, на який подано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта господарювання, який подає заяву.

Телефон для довідок 200-36-36.

Конкурс відбудеться у Фонді державного майна України   11.01.2016 о 15.00.