A A A K K K

Інформація ФДМУ про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності.

1. Найменування об‘єкта оцінки: нерухоме майно –  трикімнатна квартира № 201 А (будівельний номер) загальною площею 111,0 кв. м, розташована на сьомому поверху будинку за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 36 в.

Місцезнаходження об'єкта оцінки (будівельна адреса): м. Київ, вул. Щорса, 36 в, (Печерський р-н);  тел./факс: (044) 271-73-57.

Мета проведення незалежної оцінки: проведення взаєморозрахунків.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком, шт.:       1 квартира.

Наявність об'єктів, що містять державну таємницю- немає.

Дата оцінки: 31.12.2015

2. Найменування об‘єкта оцінки: машиномісця № 24, № 25, № 26, № 27, розташовані в житловому будинку за адресою: м. Київ, вул. Тургенєвська, 44.

Місцезнаходження об'єкта оцінки: 01054, м. Київ,вул. Тургенєвська, 44;   тел./факс (044) 271-73-57.

Мета проведення незалежної оцінки: проведення взаєморозрахунків.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком, шт.: 4 машиномісць.

Наявність об'єктів, що містять державну таємницю- немає.

Дата оцінки: 31.12.2015.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України 29.08.2011 № 1270 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.09.2011 за № 1096/19834. Конкурсною комісією не розглядаються пропозиції щодо вартості виконання робіт з оцінки, що дорівнюють або перевищують 100 тис. грн.

Вимогами до претендентів для участі у конкурсі є наявність: відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно оцінки об’єкта, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів та свідоцтвами включення інформації про оцінювача до Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, виданими згідно з Порядком ведення Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом Фонду державного майна України від 10.06.2013 № 796, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13.06.2013 за № 937/23469; досвіду суб’єкта оціночної діяльності у проведенні оцінки майна, зокрема подібного майна; переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звітів про оцінку майна, та їх особистого досвіду у проведенні оцінки подібного майна; письмової згоди оцінювачів, яких додатково буде залучено суб’єктом оціночної діяльності, до виконання робіт з оцінки майна; у разі проведення підприємством діяльності, пов’язаної з державною таємницею, – спеціального дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, виданого суб’єкту оціночної діяльності (допусків оцінювачів, які перебувають у трудових відносинах із суб’єктом оціночної діяльності або залучаються ним за цивільно-правовими договорами), або дозволу, виданого іншому суб’єкту оціночної діяльності, якого за відповідною угодою буде залучено до виконання робіт, пов’язаних з державною таємницею.

До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено здійснення практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.

Учасникам конкурсу необхідно подати до Фонду державного майна України конкурсну документацію, яка складається з конкурсної пропозиції та підтвердних документів. До підтвердних документів належать:

заява про участь у конкурсі (за встановленою формою); копія установчого документа претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі, та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами (у тому числі тих, що працюють за сумісництвом); копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна України; інформація про претендента (документ, який містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо).

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт у календарних днях.

Конкурсну документацію слід подавати до Фонду державного майна України шляхом  поштового відправлення або безпосередньо до поштової скриньки для кореспонденції у фойє Фонду (вул. Кутузова, 18/9) до 17.00  16.01.2016.

Конкурсна документація приймається з дня публікації оголошення в  додатку до «Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію» – газеті «Відомості приватизації»

Конкурсна документація подається щодо кожного об’єкта окремо  в запечатаному конвертіна кожний об’єкт окремо з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті необхідно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта, на який подано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта господарювання, який подає заяву.

Телефон для довідок 200-36-36.

Конкурс відбудеться у Фонді державного майна України   21.01.2016 о 15.00.