A A A K K K

До уваги суб`єктів оціночної діяльності, які отримали доступ до єдиної бази звітів про оцінку

У зв’язку з численними зверненнями суб’єктiв оцiночної дiяльностiщодо корегування інформації внесеної до єдиної бази звітів про оцінку, Фонд державного майна України (далі – Фонд)  на пiдставiповноважень, наданих йому пунктом 5 частини першої статтi5 Закону України «Про Фонд державного майна України», статтею 24 Закону України «Про оцiнку майна, майнових прав та професiйну оцiночну дiяльнiсть в Українi», надає такi роз’яснення.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2014 року № 358 «Деякі питання реалізації положень Податкового кодексу України щодо оцінки майна» (далі – Постанова) інформація із звіту про оцінку майна, звіту про експертну грошову оцінку земельних ділянок (далі – звіт про оцінку), що складений для цілей оподаткування, вноситься безперешкодно та безоплатно до єдиної бази даних звітів про оцінку (далі – Єдина база). Зазначена інформація складається за встановленою Фондом формою та є додатком до звіту про оцінку. Адміністратором Єдиної бази є відповідний структурний підрозділ Фонду з питань моніторингу, прогнозування та інформаційних технологій (далі - Адміністратор).

Накопичення, зберігання і захист даних Єдиної бази та контроль за доступом до них здійснюється Адміністратором.

Розпорядником Єдиної бази є відповідний структурний підрозділ Фонду з питань оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності (далі - Розпорядник). Аналіз та контроль даних Єдиної бази здійснюється Розпорядником.

Відповідно до пункту 2.2 Порядку ведення єдиної бази даних звітів про оцінку для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства, затвердженого наказом Фонду від 10 червня 2013 року № 795, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 червня 2013 р. за № 936/23468 (далі – Порядок),  Фонд  використовує  інформацію Єдиної бази для виконання повноважень з метою державного регулювання у сфері оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.

Відповідно до пункту 1.4 Порядку метою ведення Єдиної бази  є, зокрема, забезпечення можливості користувачам Єдиної бази оперативно (у режимі он-лайн) перевіряти достовірність інформації зі звітів про оцінку майна, майнових прав для цілей, передбачених Податковим кодексом України, а також повного автоматизованого обліку відомостей щодо майна, майнових прав, які оцінюються для вказаних вище цілей.

Для забезпечення контролю за дотриманням вимог чинного законодавства суб'єктами оціночної діяльності під час оцінки для цілей оподаткування Фонд має змогу перевіряти відповідність інформації у звітах про оцінку для цілей оподаткування  інформації, що зберігається у Єдиній базі.

Згідно з вимогами пункту 3.1 Порядку внесення інформації зі звітів про оцінку до Єдиної бази здійснюється суб'єктом оціночної діяльності. Інформація до Єдиної бази вноситься щодо оцінок, роботи з яких повністю завершені, звіти виготовлені, оформлені та підписані в установленому порядку. Якщо після внесення інформації суб'єктом до Єдиної бази та прийняття інформації Розпорядником виникла необхідність відкоригувати зазначену інформацію, суб'єкт оціночної діяльності повідомляє Розпорядника про необхідність та причини таких коригувань. Розпорядник надає дозвіл на внесення відповідних коригувань та вносить відповідний запис до Єдиної бази.

          Звертаємо увагу суб'єктів оціночної діяльності, що у разі, якщо корегування інформації потребує виправлення у частині  відомостей  про об’єкт оцінки (поштової адреси, назви), таке корегування дозволяється на підставі письмового звернення з зазначенням помилки.

          У разі необхідності корегування інформації у частині  відомостей  про інші характеристики об’єкта оцінки, у тому числі оціночну вартість,  таке корегування буде відбуватись на підставі  обґрунтованого письмового звернення з додаванням  відповідних документів, що розкривають суть питання.  

         

 

 

Директор Департаменту  оцінки майна,
майнових прав та професійної
оціночної діяльності                                                                                 Н. Кравцова