A A A K K K

Інформація ФДМУ про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності.

ІНФОРМАЦІЯ ФДМУ

про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності.

 

Назва об‘єкта оцінки: державна частка у статутному капіталі спільного підприємства «Керамнадра» у формі товариства з обмеженою відповідальністю, що становить 51 % статутного капіталу товариства.

Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:-

Місцезнаходження об'єкта оцінки: вул. Чіпі, с. Мужієво, Берегівський р-н, Закарпатська обл; тел.: тел./факс: (03141) 4-31-28.

Мета проведення оцінки:приватизація шляхом продажу державної частки за грошові кошти.

Телефон замовника конкурсу:(044) 285-12-74

Телефакс замовника конкурсу:(044) 286-79-85

Електронна адреса замовника конкурсу:ari@spfu.gov.ua

Види економічної діяльності (коди КВЕД)СП «Керамнадра»: добування піску, гравію, глин і коаліну.

Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком СП «Керамнадра», од.:

основних засобів66;

нематеріальних активів –  9.

Розмір статутного капіталу (власного капіталу) СП «Керамнадра», тис. грн:362,2.

Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 31.12.2015, тис. грн: 

основних засобів2362,00;

нематеріальних активів – 604,00.

Кількість земельних ділянок: 2.

Розмір земельних ділянок, усього:1,5 га. зокрема:

- 1,09 га;

-  0,41 га.

Місце розташування земельних ділянок: с. Мужієво, Берегівський р-н, дільниця проведення гірничих робіт і їх обслуговування.

Цільове призначення земельних ділянок:

-         1,09 га – для тимчасового складання коаліну;

-         0,41 га – для розташування адміністративно-побутового комбінату, складських приміщень та навісів.

      Правовий режим земельних ділянок:

-         1,09 га –  договір оренди від 21.01.2002 строком на 15 років;

-         0,41 га – договір оренди від  25.01.2010 № 289строком на 15 років.

 Нормативна грошова оцінка земельних ділянок,  тис. грн:

-         1,09 га – оцінка не проведена;

-         0,41 га – 416,314.

      Наявність об'єктів, відомості про які містять  державну таємницю:«ні».

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2016.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).

Замовник та особа-платник робіт з оцінки – Фонд державного майна України (01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9).

Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується Фондом державного майна України, якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша 200 (двісті) тисяч гривень.

До участі у конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 2  «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності», спеціалізацією 2.1 «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на об’єкти інтелектуальної власності)».

          Вимоги до претендентів для участі у конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання  містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ та додаткахдо нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб'єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленою в додатках  2 – 4 до Положення формою.

Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом  поштового відправлення на адресу: 01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9 або безпосередньо до поштової скриньки для кореспонденції Фонду державного майна України (вул. Кутузова, 18/9, фойє) до 18.00  07 квітня 2016 р.

На конверті необхідно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.

           Конкурсна документація приймається з дня публікації оголошення в  додатку до «Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію» – газеті «Відомості приватизації».

Телефон для довідок(044) 200-36-36.

Конкурс відбудеться у Фонді державного майна України (01133, м. Київ,   вул. Кутузова, 18/9, кімн. 303)  13квітня  2016 р. о 14.00.