A A A K K K

Представники ФДМУ будуть голосувати проти зміни типу енергетичних компаній з ПАТ на ПрАТ

У зв’язку з неодноразовими згадками в засобах масової інформації питання, пов’язаного з проведенням загальних зборів акціонерів ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго», ПАТ «ДТЕК Західенерго», ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго», ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго», ПАТ «Київенерго», ПАТ «ДТЕК Крименерго», на яких має бути розглянуто питання про зміну типу вищезазначених товариств з публічних на приватні, Фонд державного майна України повідомляє наступне.

З Фондом як акціонером не велося переговорів щодо зміни типу зазначених товариств. Інформація про наміри розглянути питання зміни типу товариства з’явилася у відкритих джерелах лише стосовно зборів “ДТЕК Дніпроенерго”. Зважаючи на появу цієї інформації, 13.04.2016 року в ФДМУ було проведено нараду, під час якої серед іншого обговорювалося питання, пов’язане зі зміною типу акціонерних товариств, акції яких знаходяться в управлінні ФДМУ, з публічних на приватні.

На вищезазначеній нараді було ще раз підтверджено позицію ФДМУ, що у випадку наявності в порядку денному загальних зборів акціонерів будь-якого публічного акціонерного товариства з групи ДТЕК питання щодо зміни типу товариства на приватне, представники ФДМУ будуть голосувати проти такого рішення, або взагалі не будуть голосувати з даного питання– в залежності від того, чи будуть вони мати погоджене КМУ завдання від Фонду голосувати проти (за законом ФДМУ має погоджувати з КМУ завдання на голосування під час зборів акціонерів на стратегічних підприємствах та підприємствах ПЕК). Причиною такого рішення є те, що зміна типу товариства с ПАТ на ПрАТ є невигідною для ФДМУ, оскільки державі у особі Фонду буде складніше контролювати діяльність приватного акціонерного товариства, до якого за законом висуваються менш жорсткі вимоги.

Згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», до виключної компетенції загальних зборів як вищого органу управління товариством належить питання внесення змін до статуту товариства та прийняття рішення про зміну типу товариства. Таке рішення може бути прийняте більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

З огляду на вищезазначене, у випадку реєстрації представників держави на загальних зборах акціонерів вищезазначених товариств та у випадку, якщо представники держави будуть голосувати проти (або не будуть голосувати) з питання порядку денного про зміну типу товариства та внесення змін до статуту, таке рішення загальними зборами не буде прийнято взагалі.

 

Довідка:

На сьогоднішній день власниками пакетів акцій 10% і більше ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго», ПАТ «ДТЕК Західенерго», ПАТ «ДТЕК «Донецькобленерго», ПАТ «ДТЕК «Дніпрообленерго», ПАТ «Київенерго» та ПАТ «ДТЕК Крименерго» є:

1. ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго» - DTEK Holdings Limited (Кіпр) – 25% акцій, DTEK ENERGY B.V. (Нідерланди) - 43,8138% акцій, держава в особі ФДМУ – 25% акцій.

2. ПАТ «ДТЕК Західенерго» - DTEK Holdings Limited (Кіпр) – 45,1035% акцій, DTEK ENERGY B.V. (Нідерланди) - 27.1327% акцій, держава в особі ФДМУ – 25% акцій.

3. ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» - DTEK Holdings Limited (Кіпр) – 40,0611% акцій, DTEK ENERGY B.V. (Нідерланди) – 31,4367% акцій, держава в особі ФДМУ – 25% акцій.

4. ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» - DTEK Holdings Limited (Кіпр) - 51.5585% акцій, Larva Investments limited (Кіпр) – 15,8934% акцій, держава в особі ФДМУ – 25% акцій.

5. ПАТ «Київенерго» - DTEK Holdings Limited (Кіпр) – 40,0611%, DTEK ENERGY B.V. (Нідерланди) – 29,0928%, ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО» (Україна)– 18,3035% акцій, держава в особі ФДМУ – 25% акцій

6. ПАТ «ДТЕК Крименерго» – DTEK Holdings Limited (Кіпр) – 50,2862%, GARENSIA ENTERPRISES LIMITED (Кіпр) – 12,3670% акцій, держава в особі ФДМУ – 25% акцій.