A A A K K K

За попередніми даними інвентаризації, 57 відповідальних за матеріальні цінності ПАТ НДІ ЕМП, давно не працюють на підприємстві

Інвентаризаційна комісія, що працює на ПАТ НДІ ЕМП, надала попередні дані своєї роботи:

1.      Обліковуються 57 працівників, відповідальних за матеріальні цінності, які давно не працюють через звільнення, вихід на пенсію, а в окремих випадках померли, чи такі, що зникли, і інформація про їхнє місцезнаходження відсутня.

За місцем проживання органи МВС їх не виявили.

2.      Незаконно вибуло із володіння підприємства 3 споруди(з метою виділення земельної ділянки, приблизний розмір якої складає 0,8 га).

3.      Завдано шкоди державі та товариству через неправомірне використання надр та накладено на товариство штраф у розмірі 2 817 333, 90 грн.

4.      Знищено окремі підрозділи інституту, а саме: без погодження з Фондом державного майна та відповідного органу управління товариства вирізано та ліквідовано гальванічний цех та його обладнання, знищено інструментальний та ковальський цехи й котельню.

5.      Накопичено понад 2 млн грн заборгованості за електроенергію.

6.      Без погодження з органом управління товариствабуло змінено штатну структуру товариства, що призвело до фактичної втрати виробничої діяльності товариства та знищення важливого напрямку оборонної діяльності товариства – спеціального підрозділу «Бар’єр», що відповідав за розробку та обслуговування засобів захисту інформації. На сьогодні проводиться робота по відновленню діяльності цього підрозділу.

7.      Затримка процесу приватизації, непрофесійні дії попереднього керівництватовариства в частині занедбання та свідомого знищення виробничих потужностей та інших основних засобів  ПАТ «НДІ електромеханічних приладів» призвели до втрати значної частини ринку збуту продукції, зниження ринкової вартості державного пакета акцій товариства та доведення підприємства до передбанкрутного становища.

«Ми вважаємо, що єдиною можливістю виправити поточну ситуацію, тобто, відновити виробничої діяльність та завантажити потужності, що залишились, є приватизація і залучення інвестора, - коментує ситуацію заступник голови ФДМУ Андрій Гайдуцький. – Держава з цим не впорається, в бюджеті недостатньо коштів для цього».