A A A K K K

Розроблено законопроект про брокерську діяльність у сфері нерухомості

Фонд державного майна України в результаті спільної роботи з громадськими організаціями у сфері нерухомості (ріелторів) та органами державної влади забезпечив розробку законопроекту про брокерську (ріелторську) діяльність у сфері нерухомості. Законопроект розроблений на виконання доручення Першого віце-прем’єр-міністра України – Міністра економічного розвитку і торгівлі України С. Кубіва. Для розробки законопроекту наказом Фонду державного майна була створена спеціальна робоча група, до складу якої ввійшли представники громадських організацій, зокрема: ФІАБСІ – Україна, Асоціації фахівців з нерухомості (ріелторів) України, Спілки фахівців з нерухомого майна України, Професійної асоціації ріелторів та сертифікованих аналітиків, а також представники органів державної влади – Мінекономіки, Держфінмоніторингу, АМКУ.

Законопроект розроблено з метою формування дієвої системи державного та громадського регулювання ріелторської діяльності, ним визначені чіткі критерії професійної діяльності на ринку нерухомості та, як наслідок, створено правові умови для провадження діяльності організацій, які забезпечуютьсупроводження операцій купівлі-продажу (міни) та оренди нерухомості – ріелторів (брокерів з нерухомості).

На сьогодні відсутнє будь-яке законодавче регулювання зазначеної сфери діяльності, відсутня єдина нормативно-правової бази, яка б встановлювала загальні правила діяльності в цій сфері, а також не визначено правових наслідків за порушення законодавства. Це призводить до повної недовіри до спеціалістів в цій галузі, виникнення так званих «сірих» ріелторів, діяльність яких є шахрайством.

Законопроект визначає основні законодавчі засади для діяльності та розвитку ріелторської (брокерської) діяльності в Україні та підвищення якості послуг у цій сфері.

Під час розробки законопроекту робочою групою були прийняті концептуальні рішення, які відображаються в положеннях законопроекту:

1) термін «ріелтор» («рієлтор») та похідні від нього слова та словосполучення в правовому полі України не може бути застосований, оскільки такий термін є зареєстрованою торговою маркою, яка належить Національній Асоціації Ріелторів США. З огляду на зазначене на засіданнях робочої групи прийнято рішення змінити назву законопроекту на проект Закону України «Про брокерську діяльність у сфері нерухомості»;

2) встановлення простих правил провадження брокерської діяльності у сфері нерухомості;

3) визначення прав учасників ринку нерухомості та їх обов’язків;

4) встановлення необхідності підтримувати рівень кваліфікації брокерами з нерухомості та агентами з нерухомості;

5) розмежування державного та громадського регулювання брокерської діяльності в сфері нерухомості;

6) контроль з боку держави за дотриманням суб’єктами брокерської діяльності та брокерами з нерухомості законодавства з питань брокерської діяльності в сфері нерухомості.

Згідно із законопроектом провадити брокерську діяльність у сфері нерухомості може виключно суб’єкт брокерської діяльності. З метою набуття такого статусу суб’єкт господарювання має відповідати трьом основним критеріям:

мати в штаті хоча б одного брокера з нерухомості або здійснювати діяльність як фізична особо – підприємець;

отримати в Фонді державного майна України свідоцтво на право зайняття брокерською діяльністю в сфері нерухомості;

бути внесеним до Державного реєстру брокерів з нерухомості та суб’єктів брокерської діяльності.    

Згідно з нормами законопроекту учасниками ринку нерухомості є суб’єкт брокерської діяльності – суб’єкт господарювання, брокер з нерухомості, агент з нерухомості, замовники брокерської послуги в сфері нерухомості.

Законопроект встановлює підґрунтя для підвищення якості брокерської послугив сфері нерухомості. За результатами роботи робоча група дійшла згоди про необхідність:

проходження короткострокового навчання фізичною особою, яка планує працювати агентом з нерухомості;

кожні три роки підтверджувати кваліфікацію брокера з нерухомості шляхом складання кваліфікаційного іспиту.

Регулювання брокерської діяльності в сфері нерухомості згідно із положеннями законопроекту здійснюється більшою мірою шляхом громадського регулювання, яке забезпечується саморегулівними організаціями брокерів з нерухомості та агентів з нерухомості. 

Державне регулювання брокерської діяльності полягатиме у реєструванні суб’єктів брокерської діяльності та брокерів з нерухомості в державному реєстрі та видачі відповідних документів, які надаватимуть право зазначеним учасникам ринку нерухомості надавати брокерські послуги. Також, згідно із положеннями законопроекту, державне регулювання брокерської діяльності у сфері нерухомості здійснюватиметься Фондом державного майна України шляхом забезпечення єдиної законодавчої бази, яка визначатиме загальні правила здійснення брокерської діяльності в сфері нерухомості та анулюванні дозвільних документів у разі порушення суб’єктами брокерської діяльності або брокерами з нерухомості зазначеного законодавства.

Контроль за діяльністю суб’єктів брокерської діяльності та брокерів з нерухомості здійснюватиметься кваліфікаційно-дисциплінарною комісією. Фонд державного майна України як державний регулятор забезпечуватиме реалізацію прийнятих рішень.

За порушення брокером з нерухомості та (або) суб’єктом брокерської діяльності законодавства з питань брокерської діяльності до зазначених учасників ринку нерухомості можуть бути застосовані відповідні дисциплінарні стягнення, зокрема: зупинення дії кваліфікаційного сертифіката брокера з нерухомості, позачергове підтвердження кваліфікації, проходження навчання та анулювання дозвільного документу.

Контроль за діяльністю агентів з нерухомості здійснюється саморегулівними організаціями брокерів з нерухомості та агентів з нерухомості.

Також слід відмітити, що законопроект містить положення, які визначають правові засади для взаємодії брокерів з нерухомості (ріелторів) із суб’єктами господарювання, які спеціалізуються на розміщенні в мережі Інтернет інформації про купівлю-продаж (оренду (найм)) нерухомості. Зазначені положення забезпечать чистоту та прозорість оголошень про купівлю-продаж (оренду (найм)) нерухомості, які містяться на веб-сторінках в мережі Інтернет.   

Слід звернути увагу, що законопроект набирає чинності не одразу з моменту його офіційного оприлюднення, а через рік. Зазначений рік необхідний для реалізації деяких положень законопроекту. У цей період діятимуть перехідні положення, які дозволяють усім спеціалістам у цій сфері та суб’єктам господарювання, які надають брокерські (ріелторські) послуги у сфері нерухомості, працювати на підставі тих документів, які вони мають на момент прийняття Закону України «Про брокерську діяльність в сфері нерухомості». У подальшому ці документи також будуть діяти за умови надання відповідної інформації про такі документи до Фонду державного майна України. 

Запропонований законопроект пропонується до розгляду з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних, юридичних осіб та їх об’єднань. За результатами опрацювання зауважень та пропозицій законопроект буде доопрацьований та остаточна редакція буде повторно оприлюднена на сайті Фонду державного майна України з метою проведення громадських консультацій.

Зауваження та пропозиції до законопроекту просимо надсилати в паперовому вигляді на адресу Фонду державного майна України: вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ, 01133. 

Законопроект