A A A K K K

На підприємствах Херсонської області відбулися загальні збори акціонерів

За участю представників РВ ФДМ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі відбулися річні загальні збори акціонерів у товариствах:

1. ПрАТ «Машинобудівний завод «Аметист» – 20.04.2018 року.

2. ПрАТ «Виробництво «Технік» –20.04.2018 року.

3. ПрАТ «Херсон-Діпромісто» –29.04.2018 року.

Серед питань порядку денного – звіти органів управління(наглядової ради, виконавчого органу, ревізора, річний звіт та баланс акціонерних товариств), основні напрямки діяльності на 2018 рік.

Також, за ініціативою РВ, акціонерами ПрАТ «Херсон-Діпромісто» прийнято рішення провідрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 році у розмірі 75 %.