A A A K K K

Повідомлення про оприлюднення проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку повернення орендованих єдиних майнових комплексів після припинення або розірвання договору оренди» (доопрацьований)

Проєкт постанови

Порвняльна таблиця

Порядок повернення орендованих ЄМК після припинення або розірвання договору оренди

Пояснювальна записка

Аналіз регуляторного впливу