A A A K K K

Надання інформації з Реєстру

Порядок надання
 адміністративної послуги  «Надання інформації (відомостей або витягу)
з Єдиного реєстру об’єктів державної власності»

 

1. Адміністративна послуга з надання інформації (відомостей або витягу) з Єдиного реєстру об’єктів державної власності надається Фондом державного майна України (далі - Фонд) відповідно до:

- Закону України «Про адміністративні послуги» (пункт 3 статті 3);

- Закону України «Про управління об’єктами державної власності»  (підпункт «е» пункту 2 частини першої статті 7 та частина п'ята  статті 12);

- Закону України «Про Фонд державного майна України» (пункт 7 частини першої статті 5 розділу II);

- Положення про Єдиний реєстр об’єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 року № 467 (абзац шостий пункту 3 та пункт 5);

- Порядку та умов користування Єдиним реєстром об’єктів державної власності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 23 березня 2005 року № 622 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 06 серпня 2013 року № 1535, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 серпня 2013 року за № 1470/24002).

2. Одержувачами адміністративної послуги є:

органи державної влади;

органи місцевого самоврядування;

підприємства, установи, організації;

громадяни.

3. Запит надається безпосередньо до Фонду:

- поштою на адресу Фонду:

01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9;                                                                                    

- до поштової скриньки, розміщеної на першому поверсі будівлі Фонду за вказаною адресою.

4. Для одержання адміністративної послуги до Фонду надається  письмовий запит, в якому зазначаються:

-  мета отримання адміністративної послуги;

- необхідна інформація (відомості або витяг) з Єдиного реєстру об'єктів державної власності та відомості, які ідентифікують об'єкт (відповідно до структури даних Єдиного реєстру об'єктів державної власності);

- дата направлення письмового запиту.

5. Підстави для відмови у наданні адміністративної послуги:

- відомості про об'єкт, що зазначені у запиті, не ідентифікують об'єкт (відповідно до структури даних Єдиного реєстру об'єктів державної власності);

- інформація, зазначена у запиті, не збігається з відомостями Єдиного реєстру об'єктів державної власності;

- в Єдиному реєстрі об'єктів державної власності відомості відсутні; 

- витяг по окремому об’єкту не надається якщо запитувач не є його суб'єктом управління та/або балансоутримувачем.

6. Результатом надання адміністративної послуги є:

- відомості відповідно до зазначеної у запиті інформації;

- витяг по окремому об’єкту.

7. Надання адміністративної послуги є безоплатним.

З метою оперативної підготовки інформації на запит щодо отримання інформації (витягів або відомостей) з Реєстру про об’єкти державної власності, які перебувають у сфері управління відповідного суб’єкта управління, просимо під час  підготовки запиту перевіряти повноту та актуальність відомостей про державне майно та його балансоутримувача, що надані суб’єктом управління до Фонду з метою внесення до Реєстру засобами автоматизованої системи «Юридичні особи», відповідно до вимог нормативно-правових актів та структури даних форми № 2б «Відомості про державне майно», затвердженої наказом Фонду від 03 лютого 2006 року № 197.