A A A K K K

Проект наказу Фонду державного майна України «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Фонду державного майна України»

Повідомлення про оприлюднення проекту
наказу Фонду державного майна України «Про затвердження  Змін до деяких нормативно-правових актів Фонду державного майна України»

Відповідно до вимог статті 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» Фондом державного майна України повідомляється про оприлюднення на сайті Фонду державного майна України проекту наказу Фонду державного майна України «Про затвердження  Змін до деяких нормативно-правових актів Фонду державного майна України» з метою отримання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, та їх об’єднань.

Проектнаказу Фонду державного майна України «Про затвердження  Змін до деяких нормативно-правових актів Фонду державного майна України» буде сприяти вдосконаленню нормативно-правових актів, що регулюють процедури укладання угод з навчальними закладами, навчання за програмами базової підготовки оцінювачів, стажування оцінювачів, складання кваліфікаційного іспиту, розгляду Екзаменаційною комісією питань щодо професійної діяльності оцінювачів та прийняття рішень про позбавлення оцінювачів кваліфікаційного свідоцтва оцінювача.

Метою підготовки проекту наказу Фонду державного майна України «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Фонду державного майна України» є: вдосконалення порядку укладання угод про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів з навчальними закладами, сприяння ефективній діяльності таких навчальних закладів, удосконалення порядку стажування фізичних осіб з метою отримання кваліфікаційного свідоцтва оцінювача, удосконалення порядку роботи Екзаменаційної комісії, зокрема щодо прийняття дисциплінарних рішень до оцінювачів.

Зауваження та пропозиції до проекту регуляторного акта просимо надсилати на адресу: вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ, 01133, Фонд державного майна України, Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності. Адреса електронної пошти:  tata@spfu.gov.ua.

Відповідно до частини першої статті 20 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» зауваження і пропозиції щодо оприлюднення проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу надаються фізичними та юридичними особами, їх об’єднаннями, крім розробника цього проекту Державній регуляторній службі України на адресу: вул. Арсенальна, 9/11, м.Київ, 01011. Адреса електронної пошти: mail@dkrp.gov.ua.

Зауваження та пропозиції до проектунаказу Фонду державного майна України «Про затвердження  Змін до деяких нормативно-правових актів Фонду державного майна України» від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, приймаються Фондом державного майна України протягом місяця від дати його оприлюднення.

 

Директор Департаменту
оцінки майна, майнових прав
та професійної оціночної діяльності                             Світлана БУЛГАКОВА

 

Проект наказу

Зміни

Порівняльна таблиця

Пояснювальна записка

Аналіз регуляторного впливу

Звіт про проведення електронних консультацій