A A A K K K

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку оцінки майна, що підлягає примусовому відчуженню в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану»

Повідомлення про оприлюднення проєкту постанови Кабінету Міністрів України 
 «Про затвердження Порядку оцінки майна, що підлягає примусовому відчуженню в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану»

Відповідно до вимог статті 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» Фондом державного майна України (далі – Фонд) повідомляється про оприлюднення на сайті Фонду проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку оцінки майна, що підлягає примусовому відчуженню в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану» (далі – Проєкт).

Проєкт розроблений з метою визначення процедур стандартизованої оцінки майна, що підлягає примусовому відчуженню в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану.

Законом України «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану» (далі – Закон) встановлено механізм примусового відчуження майна у юридичних та фізичних осіб для потреб держави в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану.

Частиною другою статті 8 Закону передбачено, що у разі неможливості залучення до оцінки майна, що підлягає примусовому відчуженню, суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання така оцінка проводиться суб’єктами оціночної діяльності – органами державної влади або органами місцевого самоврядування.

На сьогодні законодавчо не визначено процедури проведення оцінки майна, що підлягає примусовому відчуженню, суб’єктами оціночної діяльності – органами держаної влади або органами місцевого самоврядування, тому виникла необхідність у розробці Порядку оцінки майна, що підлягає примусовому відчуженню в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану».

Зауваження та пропозиції до проєкту регуляторного акта просимо надсилати на такі адреси:

вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ, 01133, Фонд державного майна України, Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності (olga2606@spfu.gov.ua);

вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011, Державна регуляторна служба України (mail@dkrp.gov.ua).

Зауваження та пропозиції до проєкту Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку оцінки майна, що підлягає примусовому відчуженню в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану» від фізичних та юридичних осіб, об’єднань громадян, інститутів громадянського суспільства, експертівприймаються Фондом протягом одного місяця від дати його оприлюднення.

 

Директор Департаменту
оцінки майна, майнових прав
та професійної оціночної діяльності                                    Світлана  БУЛГАКОВА

 

Проєкт постанови

Пояснювальна записка

Аналіз регуляторного впливу

Звіт по електронній консультації