A A A K K K

Проект наказу "Про внесення змін до Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності"

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

           

НАКАЗ

         

______________                                   Київ                                            № _______

 

 

Про внесення змін до Порядку ведення
Державного реєстру оцінювачів та
суб’єктів оціночної діяльності

 

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 5 Закону України "Про Фонд державного майна України", статей 17 та 22 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", з метою встановлення декларативного принципу реєстрації оцінювачів у Державному реєстрі оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 10 червня 2013 року № 796, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 червня 2013 року за № 937/23469, виклавши його у новій редакції, що додається.

2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду державного майна України відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

 

Голова Фонду                                                                              І. Білоус

 

Порядок ведення Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності

Пояснювальна записка

Аналіз регуляторного впливу