A A A K K K

Повідомлення про оприлюднення проєкту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо функціонування Єдиної бази даних звітів про оцінку» (доопрацьований)

Повідомлення про оприлюднення
проєкту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо функціонування Єдиної бази даних звітів про оцінку»

Відповідно до вимог статті 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» Фондом державного майна України повідомляється про оприлюднення на сайті Фонду державного майна України проєкту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо функціонування Єдиної бази даних звітів про оцінку» (далі – проект Закону).

Метою підготовки проекту Закону є удосконалення положень Податкового кодексу України в частині зниження потенційних ризиків щодо зменшення оціночної вартості об’єктів нерухомості та гармонізації з законодавством з питань оціночної діяльності.

Проєкт  Закону спрямований на запобігання внесення недобросовісними суб’єктами оціночної діяльності (оцінювачами) недостовірної інформації до Єдиної бази даних звітів про оцінку.

Проєкт  Закону буде сприяти  вдосконаленню  чинного  законодавства з питань оцінки майна. 

Зауваження та пропозиції до проєкту Закону  просимо надсилати у письмовій та електронній формах протягом одного місяця з дня оприлюднення цього повідомлення на адресу: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності Фонду державного майна України. Адреса електронної пошти: ocinka@spfu.gov.ua.

Відповідно до частини першої статті 20 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» зауваження і пропозиції щодо оприлюднення проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу надаються фізичними та юридичними особами, їх об’єднаннями, крім розробника цього проекту, Державній регуляторній службі України на адресу: 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11. Адреса електронної пошти: mail@dkrp.gov.ua.

 

Заступник Директора
Департаменту оцінки майна,
майнових прав та професійної
оціночної діяльності                                                                          Катерина МАЛИШЕВА

 

 

Проєкт Закону

Порівняльна таблиця

Пояснювальна записка

Аналіз регуляторного впливу