A A A K K K

До уваги регіональних відділень Фонду державного майна України та спеціалістів у сфері оцінки майна

25 листопада 2015 року постановою Кабінету Міністрів України   № 1033 затверджено зміни до Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 року № 1891.

Зазначені зміни запроваджують нові підходи до оцінки майна, зокрема:

визначений порядок проведення і методологічні особливості оцінки об’єктів приватизації для цілей їх приватизації новими способами продажу (для конкурсу з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону, за методом зниження ціни, без оголошення ціни);

удосконалено оцінку пакетів акцій, що належать державі, з метою їх продажу на конкурентних засадах в процесі приватизації, що враховує сучасний стан фондового ринку та кризовий стан економіки України в цілому;

встановлені організаційні та методичні засади оцінки об’єктів незавершеного будівництва, у тому числі для цілей приватизації шляхом продажу під розбирання;

визначені організаційні та методичні засади оцінки об’єктів приватизації разом з земельними ділянками, на яких такі об’єкти розташовані, а також процедура внесення до статутного капіталу земельних ділянок;

визначений порядок  оцінки майна, яке не було відображене у матеріалах інвентаризації під час приватизації (корпоратизації); щодо якого знято заборону на приватизацію; безпідставно виключене з переліку майна, що вноситься до статутного капіталу, під час приватизації (корпоратизації); яке отримане (придбане) підприємством у період між датою оцінки та датою його державної реєстрації як  акціонерного товариства;

визначений порядок оцінки та рецензування документів з оцінки об’єктів приватизації, яка проводиться для складання альтернативного плану приватизації;

визначена процедура оцінки об’єктів приватизації, що повертаються в державну власність у разі розірвання або визнання недійсними договорів купівлі-продажу таких об'єктів, а також удосконалені підходи до оцінки збитків для таких випадків;

визначені особливості оцінки об’єктів, що приватизуються відповідно до Закону України «Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі».

Звертаємо увагу на те, що відповідно до регламенту Кабінету Міністрів України  постанова Кабінету Міністрів набирає чинності з дня її офіційного опублікування, якщо інше не передбачено такою постановою, але не раніше дня її опублікування. Станом на 17.12.2015 постанова Кабінету Міністрів України від 24 листопада 2015 р. № 1033 не опублікована.

Відповідно до зазначеної постанови акти оцінки майна та висновки про вартість майна, складені та затверджені відповідно до Методики оцінки майна у редакції, що діяла до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1033 «Про внесення змін до Методики оцінки майна», є дійсними протягом встановленого для них зазначеною Методикою оцінки майна строку дії.

Ознайомитись з постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1033 «Про внесення змін до Методики оцінки майна» можна за посиланням:   http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248707019.

Просимо опрацювати нову редакцію Методики оцінки майна і надіслати до Фонду державного майна запитання та пропозиції до окремих її норм. Надіслані матеріали будуть враховані Фондом державного майна під час підготовки роз’яснень щодо застосування Методики оцінки майна.